Πέμπτη, 10 Ιουνίου 2021

Η μαζική απεργία της 10/6, η μαζικότερη των τελευταίων χρόνων, δείχνει το δρόμο για την υπεράσπιση των εργατικών δικαιωμάτων.

Μαζική αγωνιστική συγκέντρωση
- Βροντερό ΟΧΙ:
• Στη 10ωρη εργασία χωρίς αμοιβή και τη διευθέτηση του χρόνου εργασίας με ατομική συμφωνία
• Στην απελευθέρωση των καταχρηστικών απολύσεων
• Στη διάλυση των ελεγκτικών μηχανισμών και την κατάργηση του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας (ΣΕΠΕ)
• Στην περιστολή του δημοκρατικού δικαιώματος των εργαζομένων για κινητοποιήσεις
Η σημερινή μαζική απεργία, η μαζικότερη των τελευταίων χρόνων, δείχνει το δρόμο.