Σάββατο 17 Ιουνίου 2023

Για όλους αυτούς που συνεχίζουν να ονειρεύονται, εμείς, θα συνεχίσουμε να αγωνιζόμαστε.

Για όλους αυτούς που συνεχίζουν να ονειρεύονται, εμείς, θα συνεχίσουμε να αγωνιζόμαστε.