Κυριακή, 3 Ιανουαρίου 2010

Ανακοίνωση του Γραφείου Τύπου του ΣΥΝ για τον θάνατο τεσσάρων μεταναστών

Ο θάνατος τεσσάρων ακόμη μεταναστών-προσφύγων στα σύνορα της χώρας μας δείχνει ότι παραμένει κυρίαρχη επιλογή η υλοποίηση των πολιτικών για την Ευρώπη-φρούριο, των «στρατοπέδων συγκέντρωσης», του εφιάλτη της Frontex και των νεκρών στα σύνορα.

Στην αυγή του 2010, η υιοθέτηση μιας δημοκρατικής και ανθρωπιστικής μεταναστευτικής πολιτικής που θα δίνει τα στοιχειώδη και αυτονόητα δικαιώματα στους μετανάστες συνανθρώπους μας είναι επιτακτική και αναγκαία.

To Γραφείο Τύπου