Παρασκευή, 10 Φεβρουαρίου 2017

Καθημερινότητα: για να βελτιώσουμε όσα μας δυσκολεύουν στην καθημερινή μας ζωή

Κυβερνητική πρωτοβουλία για τη βελτίωση της καθημερινότητας

Σε μια πρωτοβουλία που αποσκοπεί στην αμεσότερη επικοινωνία του πολίτη με την κυβέρνηση με στόχο την αποτελεσματικότερη διαχείριση και αντιμετώπιση ζητημάτων της καθημερινότητας,προχώρησε ο υπουργός Επικρατείας Αλέκος Φλαμπουράρης.
Προς το σκοπό αυτό ζητά την επικοινωνία των πολιτών μέσω συγκεκριμένων ιστοσελίδων και τηλεφωνικών γραμμών και ηλεκτρονικών διευθύνσεων, συμπεριλαμβανομένων και των προσωπικών του.

Η ανακοίνωση του υπουργού Επικρατείας:
Απευθυνόμαστε σε όλους τους πολίτες και ζητάμε τη συμβολή τους για να βελτιώσουμε όσα μας δυσκολεύουν στην καθημερινή μας ζωή και κυρίως στην επαφή με το σύνολο της κρατικής δομής και λειτουργίας.
Παρακαλούμε η επικοινωνία να γίνεται:
· στην ηλεκτρονική σελίδα: kathimerinotita.gov.gr (μέσω υποβολής φόρμας)
· στην ηλεκτρονική διεύθυνση: kathimerinotita@ypep.gr
Καθώς επίσης και στα παρακάτω:
· Στα τηλ: 2103385314,φαξ: 2103385317, email: a.flampouraris@parliament.gr
· Στα τηλ: 2103385305, φαξ: 2103385210, email: ypep.co@ypep.gr
· Στα τηλ: 2103385100, φαξ: 2103385109, email: ypep.co@ypep.gr

Η επίλυση των προβλημάτων θα είναι το κύριο μέλημά μας και ταυτόχρονα η αξιολόγηση, η ομαδοποίηση και η επεξεργασία ώστε να διερευνήσουμε τις δυνατότητες παρέμβασης και να οδηγηθούμε σε ευρύτερες κυβερνητικές πρωτοβουλίες και δράσεις που θα βελτιώνουν την ποιότητα ζωής.


Δεν υπάρχουν σχόλια: