Δευτέρα, 18 Ιανουαρίου 2016

Παρουσίαση των Πεπραγμένων της Περιφερειακής Ενότητας Νότιου Τομέα Αθήνας

Παρουσίαση των Πεπραγμένων 
της Περιφερειακής Ενότητας Νότιου Τομέα Αθήνας, 
την Τρίτη 19 Ιανουαρίου στις 7.00μμ - στην Καλλιθέα 
(ΚΡΈΜΜΟΥ ΚΑΙ ΦΙΛΑΡΈΤΟΥ)

Δεν υπάρχουν σχόλια: